Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Σύντομο Μάθημα Ανατομίας


Μεγάλος κιβωτιόσχημος τάφος με ανθρώπινα οστά, σε υπόγειο χώρο βάθους 1,60 μέτρων, βρέθηκε στο δάπεδο του τρίτου θαλάμου. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, αλλά από τα ευρήματα προκύπτει ότι ήταν εξέχουσα προσωπικότητα.” έλεγε η ανακοίνωση από τις ανασκαφές της Αμφίπολης την περασμένη Τετάρτη (12/11) και συνέχιζε: “Ο σκελετός του νεκρού βρέθηκε εντός και εκτός του τάφου. Είναι προφανές ότι το ανθρωπολογικό υλικό θα εξεταστεί από ειδικούς επιστήμονες."

Η απάντηση στο ερώτημα του φύλου, είναι μάλλον απλή και εντοπίζεται κυρίως στα δύο ανώνυμα οστά, που μαζί με το ιερό οστό συγκροτούν τον “σκελετό της πυελικής ζώνης” ή πιο απλά την πύελο.

Τα γυναικεία ανώνυμα οστά είναι λεπτότερα, ευρύτερα και αβαθέστερα των αντίστοιχων ανδρικών και αποκλείνουν προς τα έξω. Η ηβική καμάρα που σχηματίζουν τα δύο ανώνυμα οστά, με κορυφή την ηβική σύμφυση, είναι ευρύτερη 90° -100° στις γυναίκες ενώ στους άνδρες ανέρχεται τις 75°.

Άλλες διαφορές εντοπίζονται στους λαγόνιους βόθρους – των γυναικών είναι αβαθέστεροι- στο ιερό οστό -το γυναικείο είναι πλατύτερο- και στον κόκκυγα, στο τέλος του ιερού οστού, που είναι περισσότερο ευκίνητος στις γυναίκες.

Τέλος, τα θυροειδή τρήματα των ανώνυμων οστών, στις γυναίκες είναι μικρότερα και έχουν τριγωνικό σχήμα, ενώ στους άνδρες είναι μεγαλύτερα και ωοειδή. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: