Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Εργασίες Συντήρησης

Στον γυναικωνίτη της Αγίας Σοφίας, υπάρχει ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό του 11ου αιώνα που απεικονίζει κεντρικά τον Χριστό ένθρονο, δεξιά την Αυτοκράτειρα Ζωή και αριστερά τον τρίτο σύζυγό της, τον Κωνσταντίνο Θ, το Μονομάχο, να προσφέρουν δώρα.

Η μελέτη απέδειξε ότι το πρόσωπο του Μονομάχου είναι μεταγενέστερο του αρχικού ψηφιδωτού. Το αρχικό εικόνιζε τον πρώτο σύζυγο της Ζωής, τον Ρωμανό τον Αργυρό. Δεν είναι γνωστό αν η Αυτοκράτειρα, είχε ζητήσει να απεικονιστεί και το πρόσωπο του δεύτερου συζύγου της, του νεαρού Μιχαήλ Παφλαγόνα.Μάλλον και τότε, κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης του προσώπου, το ψηφιδωτό ήταν προσωρινά καλυμμένο και ίσως υπήρχε επιγραφή που έλεγε: ''Μας συγχωρείτε, εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο ψηφιδωτό". 

Ανασχηματισμός 2019: Ποιός είναι ο Θάνος Μωραϊτης, ο νέος υφυπουργός μεταφορών