Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Κυβέρνησις Πνεύματος


Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων,
Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον,
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Πατρίδος·
Νῦν ἐκ Μαξίμου γὰρ ἐξελήλυθε κυβέρνησις,
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις*.

Εικόνα: Ταπισερί του 2013 μ.Χ. Κοσμεί το Μέγαρο Μαξίμου. Εικονίζει τους συγκυβερνήτες Αντώνιο και Ευάγγελο, την ημέρα της Πεντηκοστής, οίτινες λαβόντες τη χάριν του Αγίου Πνεύματος, συνέθεσαν Εθνοσωτήριον Κυβέρνησιν. Δυο αντίγραφα της ταπισερί, βρίσκονται στην Ρηγίλλης και στην Ιπποκράτους αντίστοιχα. 3 σχόλια:

FLORA GIA είπε...

Α έτσι πες μου...
γι αυτεό τόση σοφία, τόση φώτηση....
του Αγ. Πνεύματος γαρ...
Ο Θεός να μας φυλάει απ' τις ιδέες τους...

kovo voltes... είπε...

Του Αγίου Οινοπνεύματος ήταν καθώς φάνηκε, όπως εύστοχα έγραψε κάποιος...Δεν εξηγείται αλλιώς τόση παράνοια. Θα τα είχαν 'τσούξει' πριν...

Γιώργος Κατσαμάκης είπε...

Υπάρχουν άραγε εικόνες και των Αγίων πάντων υπουργών της των κυρίων κυβερνήσεως ταύτης; (Μεγάλη η χάρις του και πολλά τα έτη του πολυχρονεμένου μας κυβερνήτη)