Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Η ερμηνεία


Παραδέξου το! Η ερμηνεία των γεγονότων είναι ζήτημα οπτικής γωνίας, εστίασης, επεξεργασίας  και βέβαια παράθεσης ή μη του συνόλου των στοιχείων τους.