Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ένα Κύμα

τίποτα άλλο. 


φωτογραφία: Aaron Feinderg