Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Πρωθυπουργοί

Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (1907-1998)


Γεώργιος Ράλλης (1918- 2006)


Ανδρέας Παπανδρέου (1919-1996)


Τζανής Τζαννετάκης (1927-2010)


Ιωάννης Γρίβας (1923  )


Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004)


Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (1918  ) 


Ανδρέας Παπανδρέου (1919-1996)


Κωνσταντίνος Σημίτης (1936  )
 

Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής (1956  )


Γεώργιος Α. Παπανδρέου (1952  )------  ----------- (  ) 


Κατάλογος Πρωθυπουργών, Γ Ελληνική Δημοκρατία.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: